Translate

30 grudnia 2016

Transport in Jakarta

W Dżakarcie spędziłam najwięcej czasu. Przystosowanie się zajęło mi kilka tygodni. Początkowo opierałam się na moich znajomych i powoli uczyłam się jak funkcjonować w tym zatłoczonym mieście. Moje codzienne życie opisałam wcześniej, a w tym poście chciałam pokazać jak się poruszać po Dżakarcie.

I have spent the most of my holiday in Jakarta. Learning the ways of life took me a couple of weeks. At the beginning I would be accompanied by my friends and slowly I was learning how to function in that crowded city. My daily routine I described in previous posts. This time I would like to show how to travel around Jakarta.